Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

160361 -2

Túi nhai chống hóc Plus (size XL) màu chanh kidsme – từ 6 tháng tuổi

329.000 ₫

Túi nhai chống hóc Plus (Mã 160361): Tính năng của sản phẩm này cũng giống như Food Feeder nhưng có dung lượng nhiều hơn 50% nhằmthỏa mãn sự thèm ăn mỗi lúc một tăng của con.

Mô tả sản phẩm

Túi nhai chống hóc Plus (Mã 160361): Tính năng của sản phẩm này cũng giống như Food Feeder nhưng có dung lượng nhiều hơn 50% nhằmthỏa mãn sự thèm ăn mỗi lúc một tăng của con.

To Top